Regulamin portalu randkowego SmartPage.pl


Informacje ogólne


1a. Kontakt z portalem - portal@smartpage.pl
1b. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez użytkownika do przestrzegania jego postanowień.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
4. Z chwilą rejestracja Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez portal smartpage.pl
5. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno subskrybentów jak i użytkowników niezarejestrowanych) również tych, którzy korzystają z portalu smartpage.pl poza terytorium Polski.
6. Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 10 dni roboczych.
8. Administrator może odmówić rejestracji (usunąć) konto dowolnemu użytkownikowi bez podania przyczyny. Portal nie akceptuje adresów email tzw. skrzynek tymczasowych, jak np. "koszmail, yopmail" i innych.
9. Administrator może usunąć konto na które nie miało miejsca żadne logowanie w okresie minimum 6 miesięcy kończąc tym samym świadczenie usług użytkownikowi bez przyszłych konsekwencji wynikających z zerwania umowy.
10. Portal przeznaczony jest dla przeglądarek internetowych działających na systemach rodziny Windows, OS, linux, z wyłączeniem systemów mobilnych. Z uwagi na liczbę powstających przeglądarek mobilnych portal nie może zagwarantować poprawności działania na każdej przeglądarce internetowej.Aby portal działał poprawnie konieczna jest zgodność przeglądarki internetowej ze standardami HTML 5.0 oraz CSS 3.0 Brak działania lub ograniczone działanie na przeglądarkach systemów mobilnych, nie może podlegać reklamacji.
11. W przypadku umieszczania pornografii/mocnej erotyki na portalu, przyjmujesz do wiadomości, że portal randkowy smartpage.pl powiadomi odpowiednie organy o zmuszaniu do oglądania pornografii zgodnie z Art.202 1 KK.
11a. Portal to nie zbiór ogłoszeń towarzyskich. Jeśli poszukujesz spełnienia w sferze erotycznej lub poszukujesz płatnych(sponsorowanych) spotkań, zostaniesz szybko zablokowany.
12. Portal nie przegląda poczty użytkowników portalu. Wyjątek stanowią wiadomości zawierające słowa kluczowe związane z seksem oraz oferowaniem wynagrodzenia za usługi seksualne. W przypadku wykrycia takich zachowań profil zostanie usunięty a użytkownik poinformowany o odmowie kolejnej rejestracji na portalu.Chronimy Twoją prywatność lecz chronimy również osoby przed niewłaściwym zachowaniem użytkowników portalu.
13. Korzystając z Serwisu użytkownicy zobowiązują się ponadto do:

a. nie dostarczać treści bezprawnych, w szczególności treści pornograficznych lub erotycznych z udziałem osób małoletnich lub skierowanych do osób małoletnich, treści związanych z nakłanianiem do nierządu oraz treści tworzonych z naruszeniem praw zwierząt w świetle odrębnych przepisów.

b. nie dostarczać treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;

c. nie dostarczać treści o charakterze reklamowym, marketingowym;

e. nie udostępniać swoich kont lub danych dostępowych do tych kont osobom trzecim.

f. zakładać więcej niż jednego konta.

g. nie wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków

h. nie zachowywania się wulgarnie w stosunku do któregokolwiek użytkownika portalu

i. nie umieszczania zdjęć nie przedstawiających twojej osoby( w szczególności twarzy ), zdjęć ściągniętych z internetu itp. oraz umieszczanie zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu.

j. nie umieszczania zdjęć tylko i wyłącznie w celu komunikowania się z użytkownikami, który wymagają posiadania takiego zdjęcia od nadawcy wiadomości, po czym zdjęcia są usuwane. Podejrzenie takiego zachowania zakończy się blokadą konta oraz adresu IP.

> Członkostwo w portalu SmartPage.pl

Konto użytkownika – nazwa użytkownika oraz hasło tworzone przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu smartpage.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika, pozwalające na usługi podstawowe , wysyłanie dostępnych szablonów wiadomości, dodawanie zdjęć do profilu, dodawanie do ulubionych, komunikację na komunikatorze.
1. Musisz mieć skończone osiemnaście lat aby zapisać się do serwisu SmartPage.pl bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
2. Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
3. Administrator SmartPage.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy niniejszego regulaminu pozostają w mocy.
4. Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych, marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu bez zgody portalu.Administratorem portalu jest firma:CEIDG
5. Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź adresów email członków, wysyłania niezamawianej wiadomości reklamowej będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
6. Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
7. Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu smartpage.pl że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
8. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
9. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego regulaminu, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
10. smartpage.pl nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
11. Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.

3. ( opcja usunięta ) Logowanie przez Facebooka Jeżeli masz konto na Facebooku możesz zarejestrować się również na naszym portalu. Nasza aplikacja, po udzieleniu przez Ciebie odpowiednich uprawnień, uzyska od Facebooka Twój adres e-mail i zaloguje Cię na konto powiązane z tym adresem. Nie zbieramy i nie przechowujemy Twoich danych personalnych poza udostępnionymi przez Ciebie zgodnie z wyrażoną zgodą, nie wyślemy Ci też żadnego spamu. Możesz cofnąć dostęp przyznany naszej aplikacji logowania edytując odpowiednie ustawienia w portalu Facebook w dziale Aplikacje.

Dodatkowe warunki korzystania z portalu smartpage.pl

Dokonując rejestracji wyrażasz zgodę:


a.na używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego ( jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę podczas rejestracji )W przypadku dokonania zmian w regulaminie, portal poinformuje o tym niezwłocznie zarejestrowanych użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail bądź publikacji odpowiedniej informacji po zalogowaniu na konto. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie postanowień regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem konta - o braku zgody prosimy poinformować portal pod adresem info@smartpage.pl, pisząc z adresu email na który zarejestrowane zostało konto. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek elementów portalu bez zgody właściciela.